Գնային աճ անշարժ գույքի շուկայում – ինչով է դա պայմանավորված: