Բնակարաններ

Բնակարաններ բաժնում ներկայացված են Երևանի անշարժ գույքի շուկայի լավագույն առաջարկները, հիմնականում նոր շենքերի Երևանի փոքր կենտրոնում գտնվող բնակարանները: