Հողատարածքներ

«Հողատարածքներ» բաժնում առաջարկներ կան անվճար հողակտորների `բնակելի շենքերի կառուցման, ինչպես նաև առևտրային գործունեության համար: Հողատարածքներ 400 քմ-ից: Առաջարկներ կան նաև գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, այգիների, խաղողի այգիների և այլ գործունեության վերաբերյալ: