Դավիթաշեն

Երևան քաղաքի Դավիթաշեն վարչական շրջան: Համեմատաբար նոր ենթակառուցվածքներով նոր տարածքներից մեկը: Կամուրջը կապում է այն Արաբկիրի շրջանի հետ: