Արաբկիր

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան: Տարածքը սահմանակից է ինչպես կենտրոնին, այնպես էլ այլ տարածքներին: Բնակչության ամենամեծ թիվը Արաբկիրում է: